Инсталиране на Internet Information Services (IIS) на Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2

2e1ax_nomad_entry_imageMain_2_26

Това става по следният начин:

 

 

  1. Oтидете в Start / All Programs / Administrative Tools / Server Manager за да стартирате Server Manager. В Server Manager изберете Features, и после изберете Add Features за да стартирате Add Features Wizard.
  2. На страницата Select Features Add Features Wizard:

За Windows Server 2008, изберете BITS Server Extensions. За Windows Server 2008 R2, изберете Background Intelligent Transfer Services (BITS). Когато излезе въпрос, изберете Add Required Role Services за да добавите компонента, включително и Web Server (IIS).

Изберете Remote Differential Compression, и след това изберете Next .

3. Ot Web Server давате Next за да отидете в Role Services.

4. В страницата на Role Services от Add Features Wizard:

Само за Windows Server 2008 R2: За Common HTTP Features, изберете WebDAV Publishing.

В Application Development, изберете ASP.NET и, когато излезе Add Required Role Services required fot ASP.NET?, изберете Add Required Role Services за да добавите компонентите.

В Security, изберете Windows Authentication.

В Management Tools, за IIS 6 Management Compatibility, се оверете, че и двете са избрани IIS 6 Metabase Compatibility и IIS 6 WMI Compatibility и после изберете Next.

5. На страницата Confirmation page, изберете Install, и после довършете wizardа до край.

6. Изберете Close за да излезнете от Add Features Wizardа, и после затворете Server Manager.

 

1,995 total views, 3 views today

Print Friendly, PDF & Email