Как да инсталираме asterisk 10 на ubuntu 12

Asterisk

Стъпка 1
Преди да започнем се уверете, че вашият linux е ъпдейтнат.

$sudo aptitude update && aptitude dist-upgrade

Стъпка 2

Инсталираите deps и тулове за изграждане за да можем да компилираме Asterisk 10 на вашата система.

$sudo aptitude install -y build-essential linux-headers-`uname -r` libxml2-dev ncurses-dev libsqlite3-dev sqlite3

Стъпка 3

Създаваме директория за инсталиране на Asterisk и влизаме в папката

$sudo mkdir /usr/src/asterisk && cd /usr/src/asterisk

Стъпка 4

Сваляме Asterisk 10 и DAHDI tools

$wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-10.0.0.tar.gz &&
$wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/releases/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0.tar.gz

Стъпка 5

Разархивираите tar.gz файловете на Asteriskа и DAHDI Tools

$tar -xvzf asterisk-10.0.0.tar.gz && tar -xvzf dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0.tar.gz

 

Стъпка 6

Инсталиране на DAHDI Tools

Важно е да изградите DAHDI tools преди Asteriskа

 

Първо трябва да влезнем в папката на DAHDI:

$cd dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/

Стъпка 7

Влезте в режим root

$ su
password:
#

Стъпка 8

Изграждане на DAHDI tools:

#make all
#make install
#make config

Стъпка 9

Стартирайте DAHDI Tools сървиса

#/etc/init.d/dahdi start

Изграждане и компилиране на Asterisk 10 на вашата система

Следващите стъпки са изграждането на Asterisk 10, отидете в вашата Asterisk 10 папка:

Стъпка 10

#cd asterisk-10.0.0/

 

Изграждане на Asterisk 10

#make clean
#./configure

Конфигурираите вашите опции на  Asterisk с слединте команди:

#make menuselect
#make
#make install

Направете примерни конфигурации:

#make samples
#make config

Ubuntu Asterisk 10, примерните файлове отиват в папка /etc/asterisk това са примерни конфигурации.

Стъпка 11

Стартираите Asterisk с следната команда:

#asterisk -vvvvvvc

Това е всичко, в този момент трябва да имате Ubuntu с Asterisk 10 инсталиран и работещ.

В това howto няма да се задълбочаваме в конфигурирането на по специални опции на Asteriska.

Очаквайте следавщо howto с подробно разглеждане на конфигурацията на Asteriska.

Благодарим за вниманието.

1,917 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email