Как да инсталираме VMware vCenter Server 5 за Windows 7

Server 5

За да инсталираме VMware vCenter сървър на Windows 7 64-битов с SP1, ни трябва да се измени  VMware vCenter 5 и VMware vSphere Update Manager 5 “MSI” файловете. Всъщност VMware vCenter Server 5 не поддържа официално Windows 7.

  1. Изтеглете и извлечете  ISO образ на VMware vCenter Server 5 във каквата и да е папка в Windows 7.
  2. Изтегли “Insted” за редактиране на MSI файлове, истеглете InSted от http://www.instedit.com/download.html и го инсталирайте на вашата система.

1inst

3. Отворете Insted и отворен файл “VMware vCenter Server.msi” от папката VMware vCenter.

2inst3inst

4. В таблици кликнете на “LaunchCondition”

5. От дясно намерете колона с текст, Installed Or ((MsiNTProductType = 3) And (VersionNT > 502 Or (VersionNT = 502 And ServicePackLevel >= 2)))

И го променете на

Installed Or ((MsiNTProductType = 1) And (VersionNT > 502 Or (VersionNT > 502 And ServicePackLevel >= 0)))

След това запазете и затворете  едитора

4inst

Сега отворете файла “VMware vSphere Update Manager.msi” от екстрактнатите файлове на VMware vcenter media.

в таблици кликнете върху  “LaunchCondition”

от дясно намерете колонка с текст

(MsiNTProductType = 3) And (VersionNT > 502 Or (VersionNT = 502 And ServicePackLevel >= 2))

И го променете на

(MsiNTProductType = 1) And (VersionNT > 502 Or (VersionNT > 502 And ServicePackLevel >= 0))

Сега запазете и затворете.

Сега изтеглите 64-битовата версия на Microsoft AD LDS “Адам” от линка от долу

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=14683

и го инсталирайте

Сега стартирайте  “autorun.exe” от VMware vcenter свалената папка , от  която да инсталирате vCenter Server и Update Manager  на Windows 7.

 

1,817 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email