Настройка на статичен адрес на Ubuntu и Debian

Ubuntu ? Debian

Отивате в /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1

ръчно добавяне на gw

route add default gw 10.0.0.1 eth0

route -n за да видите дали е въведен
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0       U     1      0        0 eth0
0.0.0.0         10.0.0.1        0.0.0.0                    UG    0      0        0 eth0

за да премахнете конфигурациите

ip addr flush eth0

за да вдигнете интерфейса

ifup eth0

за да го свалите

ifdown eth0

 

в /etc/resolv.conf конфигурирате DNS

search example.com
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

2,107 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email