Добавяне на ip чрез командата ifconfig за Ubuntu и Debian

 ifconfig

Въведете следните команди

sudo ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0
sudo route add default gw 10.0.0.1 eth0

Сега трябва да редактирате файла /etc/resolve.conf за да добавите nameservers “DNSи”, следните са на googles публичните nameservers:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

След като приключите, за да изчистите ipтата:

ip addr flush eth0

Ако искате да редактирате /etc/network/interfaces трябва да нагласите файла да изглежда горе долу по-същия начин.

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1

[wizScribe]

3,364 total views, 2 views today

Print Friendly, PDF & Email