Как да добавил Vlan в Linux

VLAN

За да вдигнете Vlan интерфейс първо трябва да инсталирате vlan а.

В Debian става по следният начин

apt-get install vlan

С тази команда инсталираме vlanа

modprobe 8021q

С тази команда зареждате 802.1q

vconfig add eth0 2

vconfig add eth0 3

Създаваме два Vlans през eth0

ifconfig eth0 0.0.0.0 up

За да направите така, че Vlan интерфейсите да имат трафик бъдете сигурни, че сте вдигнали интерфейса.

ifconfig eth0.2 10.1.1.1 broadcast 10.1.1.255 netmask 255.255.255.0 up

ifconfig eth0.3 10.1.2.1 broadcast 10.1.2.255 netmask 255.255.255.0 up

Приемаме, че имаме тези два Vlanа. Vlan 1 е 10.1.1.0/24 и Vlan 2 10.1.2.0/24 и искаме трафик между тях.

Сега сте готови, конфигурирайте един от портовете на суича да принадлежи на VLAN 2 и 3 едновременно и вържете вашият Linux на този порт.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Това е за да разрешите да препраща пакетите машината ви.

route add -net 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 gw eth0.2

route add -net 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0 gw eth0.3

Още един пример

Като едитнете /etc/network/interfaces

# loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

Това е листа с включените интерфейси

auto vlan4

auto vlan5

auto vlan101

# VLAN 4

iface vlan4 inet static

address 192.168.0.8

netmask 255.255.255.192

network 192.168.0.0

broadcast 192.168.0.63

mtu 1500

vlan_raw_device eth0

# VLAN 5

iface vlan5 inet static

address 10.0.111.8

netmask 255.255.255.0

network 10.0.111.0

broadcast 10.0.111.255

mtu 1500

vlan_raw_device eth0

# VLAN 101

iface vlan101 inet static

address 172.12.101.8

netmask 255.255.255.0

network 172.12.101.0

broadcast 172.12.101.255

gateway 172.12.101.1

mtu 1500

vlan_raw_device eth0

Сега би трябвало да видите нещо подобно

Set name-type for VLAN subsystem. Should be visible in /proc/net/vlan/config

Added VLAN with VID == 4 to IF -:eth0:-

Set name-type for VLAN subsystem. Should be visible in /proc/net/vlan/config

Added VLAN with VID == 5 to IF -:eth0:-

Set name-type for VLAN subsystem. Should be visible in /proc/net/vlan/config

Added VLAN with VID == 101 to IF -:eth0

1,852 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email