Как да разберем коя дистрибуция на Linux ползваме ?

Linux distribution

За целта се използва следната команда

$ lsb_release –a

No LSB modules are available.

Distributor ID:   Debian

Description:       Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze)

Release:              6.0.1

Codename:        squeeze

За ядрото

uname –a

или

uname –mrs

Можете и следното

cat /proc/version

Linux version 2.6.32-5-686 (Debian 2.6.32-46) ( dannf@debian.org) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Sun Sep 23 09:49:36 UTC 2012

 

Това е 

2,982 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email