Конфигуриране на RAID 5 със LVM на Ubuntu

 RAID 5

 • 1.Инсталиране на mdadm и S.M.A.R.T. drive monitoring

# apt-get install mdadm smartmontools

 1. 2.Пускане на smartd

# vi /etc/defaults/smartmontools можете да ползвате и друг едитор не е нужно да е vi може nano или mc без значение.

Махнете кавичките на реда “start_smartd=yes”

 1. 3.Едитнете smartd.conf и му кажете какви драйвове да мониторва

# vi /etc/smartd.conf

Добавете следните редове за да се наблюдава всеки драйв .

/dev/sdc -a -I 194 -W 4,45,55 -R 5 -m your@email.com

/dev/sdd -a -I 194 -W 4,45,55 -R 5 -m your@email.com

/dev/sde -a -I 194 -W 4,45,55 -R 5 -m your@email.com

 1. 4.Разделете 3те драйва на “Linux Raid Autodetect” партишъни:

# fdisk /dev/sdc

n (new)

p (primary)

1 (1st primary)

t (change type)

fd (set type to linux raid autodetect)

w (write changes and exit fdisk)

повторете за /dev/sdd и /dev/sde

 1. 5.Създайте raid 5 array на 3те драйва:

# mdadm –create /dev/md0 –level=5 -n 3 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1

 1. 6.Създаите нов new mdadm.conf файл, първо копирайте опинсанието на текущия raid:

# mdadm –detail –scan

ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=3 metadata=00.90 spares=1

UUID=b144b150:b3b4ff34:2bababc5:c86c0f3a

След което копираите и поставете в /dev/mdadm/mdadm.conf (премахнете старите стойности) така, че файла mdadm.confтрябва да изглежда нещо подобно на това:

DEVICE partitions

CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes

HOMEHOST <system>

MAILADDR your@email.com

ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=3 metadata=00.90 spares=1

UUID=b144b150:b3b4ff34:2bababc5:c86c0f3a (всичко на един ред)

 1. 7.Проверете статуса на raidа

# mdadm –detail /dev/md0

 1. 8.Инициализираите md0 raid array за ползване на LVM.

# pvcreate /dev/md0

 1. 9.Създайте група на масива

# vgcreate vg1 /dev/md0

 1. 10.Създайте логически масив ( нещо което можете да маунтнете ).. първо трябва да разберете текущият размер:

# vgdisplay vg1 | grep “Total PE”

Total PE             715399

# lvcreate -l 715399 -n lv1 vg1 /dev/md0

Logical volume “lv1” created

 1. 11.Направете файловата система да е на новият lv1 масив:

# mkfs.reiserfs /dev/vg1/lv1

 1. 12.Направете директория където ще маунтнете масива:

# mkdir /data

 1. 13.Добавете в fstabа

# vi /etc/fstab

/dev/mapper/vg1-lv1 /data      reiserfs auto       0       0

 1. 14.Моунтнете новият LVM raid 5 масив:

# mount /data

 1. 15.Проверете дали работи

# df -h

/dev/mapper/vg1-lv1   2.7T 202M 2.6T   1% /data

ГОТОВО

В по следваща статия ще ви покажа и без LVM

1,919 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email