Множество екрани на един терминал през SSH

Linux login

Инсталиране на screen

# apt-get install screen

Логвате се в машината през ssh

ssh me@312.321.321.312или с някакъв домейн

Стартирате screen сесия

$ screen -S 1

Нека да стартираме pine mail reader в първата сесия или прозорец.

$ pine

След това ще искате да изтеглите нещо от FTP / HTTP сайт, докато четете имейли. Трябва да се създаде друг прозорец на екрана чрез натискане на специален клавишна комбинация. Натиснете CTRL + А, последвана от С (първият натискате CTRL + A, пуснете и двата клавиша и натиснете C). Веднага след като натиснете “С”, ще получите нов команден ред на конзолата. Сега използвайте wget за да изтеглите Debian Net install 64bita от мрежата:

$ wget http://debian.ipacct.com/debian-cd/7.2.0/amd64/iso-cd/debian-7.2.0-amd64-netinst.iso

Но как мога да превключвате между тези два прозореца ?

Превключване между прозорците е специалността на screen. Така че, за да превключвате между pine и wget прозореците (или сесиите) натиснете CTRL + А, последвана от N (първо натиснете CTRL + A, пуснете и двата клавиша, така и натиснете N).

За да видите всички прозорци използвайте командата CTRL + А, последвана от клавиша ” (първо натискате CTRL + A, пускате ги , и натискате ” ).

За да превключите на прозореца по номер използвайте командата CTRL + А, последвана от ‘ (първо натискате CTRL + A, пускате ги , и натиснете ‘ след което ще пита за номер на прозореца).

Команди на screen

screen command Task
Ctrl+a c Create new window
Ctrl+a k Kill the current window / session
Ctrl+a w List all windows
Ctrl+a 0-9 Go to a window numbered 0 9, use Ctrl+a w to see number
Ctrl+a Ctrl+a Toggle / switch between the current and previous window
Ctrl+a S Split terminal horizontally into regions and press Ctrl+a c to create new window there
Ctrl+a :resize Resize region
Ctrl+a :fit Fit screen size to new terminal size. You can also hit Ctrl+a F for the the same task
Ctrl+a :remove Remove / delete region. You can also hit Ctrl+a X for the same taks
Ctrl+a tab Move to next region
Ctrl+a D (Shift-d) Power detach and logout
Ctrl+a d Detach but keep shell window open
Ctrl-a Ctrl-\ Quit screen
Ctrl-a ? Display help screen i.e. display a list of commands

 2,305 total views,  1 views today

Print Friendly, PDF & Email