По – заявка, този сървър се казва SparkleShare и е аналог на DropBox само, че е free

SparkleShare

Сега ще ви покажем на Ubuntu Server как да го инсталирате.

Официалният сайт е http://sparkleshare.org/ от там можете да си свалите клиента за Windows или за Linux или Mac.

Сървър

Host = karateka

User = atari

Клиент

Host = babameca

User = pepka

 

Сървър

Следващият урок ще ви покаже процеса на инсталиране и конфигуриране на Git и OpenSSH сървър, за да имаме функциониращ SparkleShare.

Инсталиране на Git

 

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install git

 

Инсталиране на Openssh-server

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install openssh-server

Конфигуриране на SparkleShare

adduser –disabled-password atari

mkdir /home/atari/projfiles

sudo git init –bare /home/atari/projfiles

sudo mkdir /home/atari/.ssh

sudo touch /home/atari/.ssh/authorized_keys

Моля, имайте предвид, че SparkleShare не приема никакви имена на папки с (“.”)

След това

sudo chmod 700 /home/atari/.ssh

sudo chmod 600 /home/atari/.ssh/authorized_keys

sudo chown -R atari:atari /home/Atari

 

Клиент

  1. 1.Стартирайте SparkleShare и въведете вашето име и имейл адрес.
  2. 2.Изберете Continue
  3. 3.SparkleShare е създал специален ключ в файл. Сменете потребителско име Pepka с действителното име от вашия компютър-клиент

Linux /home/pepka/SparkleShare

Mac OS /Users/pepka/SparkleShare

  1. 4.Оставете прозореца отворен и отворете терминала. Копирайте RSA ключа в файла на сървъра. Моля, имайте предвид, че потребителското име и името на хоста се дава като част на конзолата.

pepka@ babameca:~> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh atari@ karateka ‘cat >> .ssh/authorized_keys’

atari@karateka password:

  1. 5.Върнете се в SparkleShare и въведете адреса на сървъра. В този случаи сървъра е atari@karateka
  2. 6.В Folder name въведете пътя кадете Git сте го конфигурирали. В нашият случаи /home/atari/projfiles
  3. 7.Изберете “Sync” и сте готови
  4. 8.За да добавите още клиенти повторете секцията Клиент. Единствената разлика ще бъде потребителското име от клиентския компютър. Това дава на клиента достъп до Git хранилището. Ако искате да дадете достъп на повече хора към вашия проект, просто поставете ключовете си на нов ред в края на този файл.

1,852 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email