Пренасочване с HTML

html redirect

Ако имате нужда да пренасочи посетителите си към нова страница, с този HTML кода ще пренасочите всички към него.

Поставете HTML кода между <HEAD> и </HEAD> таговете на вашият HTML код.

<meta HTTP-EQUIV=”REFRESH” content=”0; url=http://www.yourdomain.com/index.html”>

Ето още един варянт

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>

<html>

<head>

<title>Your Page Title</title>

<meta http-equiv=”REFRESH” content=”0;url=http://www.the-domain-you-want-to-redirect-to.com”></HEAD>

<BODY>

Optional page text here.

</BODY>

</HTML>

 1,966 total views,  1 views today

Print Friendly, PDF & Email