Скрипт за преименуване от черти на подчертаващи

2e1ax_nomad_entry_60

Баш скрипт за преименуване от – на _  —– 2012-05-05 to 2012_05_05

for i in *_*; do mv “$i” “`echo $i | tr ‘_’ ‘ ‘`”; done

1,586 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email