Linux настройване на адреси

2e1ax_nomad_entry_linux

Това става по следният начин.

Отивате в /etc/network/

и там едитвате файла interfaces

auto eth0
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet dhcp

и сте готови.
Ако искате IPv6
 iface eth0 inet6 dhcp

Акои искате статично

  auto eth0
  iface eth0 inet static
    address 192.0.2.7
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.0.2.254

Ако искате статично IPv6

 iface eth0 inet6 static
    address 2001:db8::c0ca:1eaf
    netmask 64
    gateway 2001:db8::1ead:ed:beef

Ако иксате без IP адрес

 iface eth0 inet manual
   pre-up ifconfig $IFACE up
   post-down ifconfig $IFACE down

Ако искате да настройте VLAN

 iface eth0.99 inet manual
   post-up ifconfig $IFACE up
   pre-down ifconfig $IFACE down

За да настройте DNS отивате в /etc/ и редактирате resolv.conf

nameserver 12.34.56.78
nameserver 12.34.56.79

Ако искате да сетнете бридж

auto br0
iface br0 inet static
    address 10.10.0.15
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.0.1
    bridge_ports eth0 eth1
    up /usr/sbin/brctl stp br0 on
auto br1
iface br1 inet manual
    bridge_ports eth4
    up /usr/sbin/brctl setageing br1 0
    up /usr/sbin/brctl stp br0 off

Бридж без суичване

up /sbin/brctl setageing br0 0
    up /sbin/brctl stp br0 off

 2,905 total views,  1 views today

Print Friendly, PDF & Email