Как да ограничим достъп до определена директория на сайт .htaccess

  1. Влизате в папката която ще заключим в нашият случаи е за защита на администраторската папка на joomla, за това влизате в папка administrator
  2. Създавате файл .htaccess в него се въвеждат следните данни

AuthType Basic

AuthName “/www/howto.demonnet.org/administrator” – пътя на директорията

AuthUserFile /var/www/howto/data/etc/howto.passwd – пътя където ще сложите файла с паролата и потребителското име

<Limit GET POST>

require valid-user

</Limit>

И го запазвате

  1. Отивате в папката където сте сложили паролата и потребителя

В нашия случай е /var/www/howto/data/etc/ и създаваме файл с името howto.passwd

В него слагаме потребителското име и паролата по следният начин

howto:hlBssffsddsgfre43ty457yhgrfdVhylzBCVFAEsCRj8.

Първото е потребителя второто е паролата. Тъй като паролата се генерира ето ви един от хилядите сайтове за тази цел – http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/

Този сайт направо ви генерира файла.

 

Пази статия е написана по заявка.

2,212 total views, 1 views today

Print Friendly, PDF & Email